Detacheren

Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen

Ondersteund uw organisatie

Binnen projecten die een langere doorlooptijd hebben, is het mogelijk om veiligheidspersoneel te detacheren.

Het voordeel van een detachering voor een vooraf vastgestelde periode is dat uw preventiemedewerker begeleid wordt bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie & -evaluatie en het structureel opvolgen van het hieruit voortvloeiende plan van aanpak, zodat deze op termijn zijn werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.

De te detacheren veiligheidskundigen kunnen worden ingezet binnen alle vakgebieden waarin Veiligheidscentrum Limburg B.V. haar diensten verleend.

DETACHERING ARBEIDSDESKUNDIGE

Veiligheidscentrum Limburg B.V. heeft SKO, SVK-, Hobéon gecertificeerde middelbaar- & hoger veiligheidskundigen, Ergonomen, Arbeidshygiënisten en Arbo artsen ter beschikking om opdrachten uit te laten voeren binnen organisaties.

Een middelbaar veiligheidskundige wordt veelal ingezet voor het opstellen van risico inventarisaties & evaluaties. De Hoger Veiligheidskundige wordt veelal ingezet voor de implementatie van het plan van aanpak en de ergonoom wordt veelal ingezet voor het onderzoeken van de fysieke belasting van medewerkers.

Arbeidshygiënisten worden ingezet voor het bepalen van blootstelling grenzen gevaarlijke stoffen, het meten van geluidbelasting en het meten van invloeden op het menselijk lichaam door het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen het arbeidsproces.

Veiligheidscentrum Limburg heeft de luxe te mogen beschikken over een netwerk aan arbo specialisten die in opdracht van ons binnen ons netwerk opdrachten uitvoeren.

Door het netwerk aan Arbo deskundigen kan Veiligheidscentrum Limburg, tegen eerlijke tarieven, maatwerk leveren voor iedere soort organisatie.

ARBO DIENSTEN

Iedere dienst wordt onderhouden door eigen vakmensen

detacheren

planvorming

beleid ondersteunend

controle / nulmeting

arbo advies

risico & inventarisatie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01