Aanvullende Risico & Inventarisatie

Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen

Ondersteund uw organisatie

Een algemene RI&E verwijst vaker naar de noodzaak tot het uitvoeren van een aanvullende RI&E. Veiligheidscentrum Limburg biedt u een aanvullende risico inventarisatie & evaluatie ter bevordering van het algemene RI&E. Veiligheidscentrum Limburg biedt u verschillende Aanvullende Risico Inventarisaties & evaluaties, namelijk gericht op machines, daken en BHV. Hieronder vindt u meer informaties over deze ARI&E’s.

A RI&E Machines

Een algemene RI&E verwijst vaker naar de noodzaak tot het uitvoeren van een aanvullende RI&E. Een aanvullende RI&E machines is noodzakelijk als deze gevaren en/of risico’s teweegbrengen.

Een machine met een CE-markering voldoet aan de minimale veiligheidseisen om te mogen worden verhandeld binnen Europa, maar zegt niets over de veiligheid van de machine in de omstandigheden waarin deze wordt gebruikt. Zelfs bij het verplaatsen van een machine is het noodzakelijk te onderzoeken of hierdoor geen aanvullende gevaren en risico’s worden veroorzaakt.

Door Veiligheidscentrum Limburg kan deze aanvullende RI&E worden opgesteld.

A RI&E Daken

Het werken op daken veroorzaakt nog altijd onnodige gevaren en risico’s. Het werken binnen één meter afstand van de dakrand of het werken nabij machines opgesteld op de daken kunnen gevaren en risico’s opleveren. Bij het periodiek uitvoeren van werkzaamheden op het dak is het verplicht om een aanvullende Dak RI&E op te stellen.

Door Veiligheidscentrum Limburg kan deze aanvullende RI&E worden opgesteld.

A RI&E BHV

Incidenten zijn gelukkig schaars in aantal, maar vormen een des te groter gevaar en risico voor de medewerkers die dienen op te treden tijdens de incidentbestrijding.

Doordat het geen dagelijkse werkzaamheden zijn, confrontaties gering zijn en veelal emoties hierbinnen een rol spelen worden medewerkers binnen de hulpverlening vaker blootgesteld aan gevaren en risico’s die voorkomen hadden kunnen worden. Een ARI&E BHV is integraal onderdeel van ons BHV Plan maar kan ook los worden opgesteld.

Binnen de ARI&E BHV worden scenario’s die kunnen worden voorkomen binnen de organisatie onderzocht op gevaren en risico’s.

Veiligheidscentrum Limburg stelt hiervoor een rapportage op waar inzichtelijk wordt wat de gevaren en risico’s zijn, hoe deze zijn te voorkomen en hoe de medewerker tijdens een incidentbestrijding kan worden beschermd.

ARBO DIENSTEN

Iedere dienst wordt onderhouden door eigen vakmensen

detacheren

planvorming

beleid ondersteunend

controle / nulmeting

arbo advies

risico & inventarisatie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01