Beleid Ondersteunend

Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen

Ondersteund uw organisatie

Moet de organisatie een risico-inventarisatie & evaluatie hebben? En wanneer moeten we wat hiermee doen? Dit zijn veel voorkomende vragen die worden gesteld.

Het inrichten van een arbeidsveiligheid beleid geeft inzage en controle op de korte en lange termijn voor de organisatie. Het bieden van arbeidsveiligheid, het welzijn en bedrijfscontinuïteit hebben in het verleden hun meerwaarde al bewezen. De organisatie maakt daarmee duidelijk hoe zij invulling wensen te geven binnen de wettelijke kaders aan het bedrijfsproces met een zo maximaal mogelijk bedrijfsresultaat.

Veiligheidscentrum Limburg is gespecialiseerd in het opstellen van wettelijk verplichte documenten waaronder een het Arbeidsomstandigheden beleidsplan. Ook bieden wij ondersteuning in certificering trajecten en het implementeren van vastgelegd beleid. Hieronder vindt u een overzicht van onze beleidsondersteuningen.

Arbo- en sanctiebeleid

In de Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 3, wordt iedere werkgever opgelegd een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, dit beleid regelmatig te toetsen en maatregelen zo dikwijls als hier aanleiding toe is aan te passen.

Medewerkers hebben het recht op instructie en voorlichting. Alle regels uit het hoofd kennen is een gebleken utopie. Door een Arbeidsomstandighedenbeleid op te stellen en die ter beschikking te stellen aan de medewerkers schept duidelijkheid, de mogelijkheid om het beleid te toetsen en als er aanleiding toe is aan te passen.

Ingevoerde regels die niet worden gehandhaafd en waar geen sancties opstaan hebben in het verleden gebleken opeens geen bindend karakter meer voor het gevoel van de medewerkers. Het vastleggen van regels vraagt dan ook om een sanctiebeleid. In dit beleid wordt vastgelegd wat, wanneer en welke consequenties heeft bij het (herhaaldelijk) niet naleven van het bepaalde beleid.

 

Certificering trajectbegeleiding

Opdrachtgevers van enige omvang eisen van opdrachtnemers en onderaannemers steeds frequenter om een officiële certificering. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ISO-9001
  • ISO 9002
  • OHSAS 18001
  • VCA

Tijdens een certificeringstraject kan Veiligheidscentrum Limburg organisaties ontzorgen door het gehele of gedeeltelijke traject te helpen doorlopen of zelfs geheel op zich te nemen.

Implementatie BHV beleid

Een eenmaal opgesteld BHV-beleid dient geïmplementeerd te worden. Hier is het opstellen van planvorming, het verzorgen van materialen, middelen, opleiding en trainingen noodzakelijk. Veiligheidscentrum Limburg ontzorgt u metde  invulling van de hoofd/coördinator BHV-taken.

Implementatie kwaliteitsbeleid

Werkprocedures van het arbeidsproces vastleggen maakt het mogelijk dat de handelingen die nodig zijn voor het bereiken van het eindproduct of dienst kunnen worden geauditeerd. Veiligheidscentrum Limburg ondersteunt organisaties in het opstellen van een kwaliteitshandboek waarmee het beleid ten uitvoer kan worden gebracht.

ARBO DIENSTEN

Iedere dienst wordt onderhouden door eigen vakmensen

detacheren

planvorming

beleid ondersteunend

controle / nulmeting

arbo advies

risico & inventarisatie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01