Controle / Nulmeting

Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen

Ondersteund uw organisatie

Hoe staat de organisatie ervoor? Is het opstellen van een nieuwe RI&E noodzakelijk? Worden er kosten verwacht ten gevolge van verandering van wet- & regelgeving? Wordt er nog voldaan aan de eisen gesteld in de milieu- en/of gebruikers (omgeving) vergunning? Dit zouden redenen kunnen zijn om een nulmeting uit te voeren. Hieronder vindt u diverse nulmetingen die wij voor u kunnen uitvoeren.

Nulmeting brandveiligheid

Helaas voldoen gebouwen vaak niet aan de gestelde eisen. Na een verbouwing of bij nieuwbouw kunnen veranderingen een dusdanige impact hebben op de naleving van de wet- & regelgeving, dat er wel een functionele vooruitgang is geboekt, maar dat er onvoldoende rekening is gehouden met de technische veiligheid van het gebouw of gebouwdeel. Ook het in gebruik nemen van een ander gebouw, met een andere gebruiksbestemming als waarvoor origineel bedoeld, kan leiden tot het verstoten tegen wet- en regelgeving.

Om te weten of een gebouw (nog) voldoet aan wet- & regelgeving na nieuw, verbouw of het in gebruik nemen van een (bestaand) nieuw gebouw, worden steeds vaker nulmetingen uitgevoerd.

Veiligheidscentrum Limburg voert deze nulmetingen uit waarmee de organisatie sneller een beroep kan doen op garantietermijnen, het voorkomen van financiële tegenvallers ten gevolge van het achteraf moeten herstellen, medewerkers onnodig onverantwoorde risico’s laten lopen en de bedreiging op de continuïteit van de organisatie.

Nulmeting milieuvergunning

Het is een maatschappelijk taak om ervoor te zorgen dat ons milieu beschermd wordt. Binnen wet- & regelgeving zijn de afspraken met de overheid (gemeente) steeds vaker voor organisaties vastgelegd in een Milieuvergunning.

Processen veranderen veelvuldig, het gebruik en de opslag van gevaarlijke chemische stoffen ook. Om aantoonbaar het bedrijfsproces te toetsen aan de eisen gesteld binnen de Milieuvergunning wordt voorkomen dat het milieu onnodig wordt belast en er sancties worden opgelegd door het bevoegd gezag. Steeds vaker leidt een overtreding op de milieuvergunning tot een inspectie van de inspectiedienst van sociale zaken en werkgelegenheid (I-SZW), waarmee een breder beeld wordt gevormd of de organisatie in overtreding is, anders dan alleen voor milieudelicten.

Veiligheidscentrum Limburg stelt rapportage op waarbij inzichtelijk wordt of een management of change (MOC) en/of een nieuwe milieuvergunning noodzakelijk is.

Nulmeting arbeidsveiligheid

Het aantoonbaar toetsen van het arbeidsomstandighedenbeleid en het controleren of er nog gewerkt wordt onder de omstandigheden die zijn afgesproken en zijn opgenomen in dit beleid.

Veiligheidscentrum Limburg stelt deze rapportage zodanig op dat de organisatie een duidelijk en aantoonbaar een beeld krijgt van de huidige stand van zaken binnen het domein arbeidsveiligheid.

Nulmeting gebruikersvergunning

Uitbreiding of inkrimping van het arbeidsproces kan leiden tot aanvullende eisen of een kostenbesparing voor organisaties. In een door Veiligheidscentrum Limburg opgesteld rapport wordt voor organisaties inzichtelijk of er nog wordt voldaan aan de vergunning of dat er een kostenbesparing mogelijk is.

ARBO DIENSTEN

Iedere dienst wordt onderhouden door eigen vakmensen

detacheren

planvorming

beleid ondersteunend

controle / nulmeting

arbo advies

risico & inventarisatie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01