Veiligheidstrainingen van Veiligheidscentrum Limburg kunnen ondanks de aangescherpte Covid-19 maatregelen veilig doorgaan.

28 september 2020

De door Veiligheidscentrum Limburg genomen maatregelen inzake Covid-19 zijn sinds 20 mei van kracht en blijven van kracht. Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jl. informeren wij onze cursisten en bezoekers over het deelnemen aan onze veiligheidstrainingen en een bezoek aan onze locatie.

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu in deze coronatijd is het van belang dat deskundige en geoefende (bedrijfs)hulpverleners beschikbaar zijn.
De restrictie op het maximale aantal van 30 personen is gezien de geringe groepsgroottes niet van toepassing. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 9 cursisten per lokaal, met uitzondering van 2 lokalen aangezien de ruimtes daar aanzienlijk groter zijn.

De RIVM richtlijnen en het brancheprotocol ‘Veilig trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen’ worden strikt nageleefd in onze veilige en contactloze werkwijze. Daarmee is de 1,5 meter gewaarborgd en worden maatregelen genomen om de RIVM richtlijnen te borgen.

Ook namens de brancheorganisatie BVBN willen wij onze cursisten en bezoekers bedanken voor het vertrouwen in Veiligheidscentrum Limburg en we zien jullie snel!

Contact

VEILIGHEIDSCENTRUM
LIMBURG BV

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

Tel: 045 524 82 80
Mail: info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur

ND nummer: 4687

KVK nummer: 14033630

BTW: NL 803.496.631.B01

Bank: NL97 RABO 0133 2123 86