BHV

Meer dan 80 opleidingsmogelijkheden

Grootste indoor trainingscentrum van Limburg

Veiligheidscentrum Limburg kan u helpen, ongeacht de grootte van uw organisatie of bedrijf, een BHV-organisatie op te zetten en de vereiste en bijbehorende opleidingen te verzorgen. De wet schrijft voor dat ieder bedrijf, hoe groot ook, BHV-ers moet hebben. Deze BHV-ers weten hoe ze moeten reageren bij noodgevallen en bedrijfsongelukken. De inhoud van zowel de (basis)opleidingen als de herhalingsopleidingen zijn afgestemd op die bedrijfsspecifieke situaties en omstandigheden zoals die zich in uw bedrijf of organisatie kunnen voordoen.

BHV Basis

Wij helpen u, ongeacht de grootte van uw organisatie of bedrijf, een BHV-organisatie op te zetten en de vereiste en bijbehorende opleidingen te verzorgen.

BHV Herhaling

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de BHV-ers die het bedrijf zo veilig maken zijn opgeleid? Dan is het tijd voor die altijd leuke en leerzame BHV-herhalingstraining.

BHV E-Learning basis

De opleiding is samengesteld uit een theoretisch E-learning programma voor thuis met theorie-examen en een praktijkexamen. Middels deze E-Learning methode rondt u het het programma af binnen één halve werkdag.

BHV E-Learning herhaling

De opleiding is samengesteld uit een theoretisch E-learning programma voor thuis met theorie-examen en een praktijkexamen. Middels deze E-Learning methode rondt u het het programma af binnen één halve werkdag.

BHV Ploegleider

De ploegleider beheert en controleert de middelen en vaardigheden van zijn ploeg. Zijn ware functie komt bij een calamiteit echt naar voren.

BHV Ploegleider Herhaling

De ploegleider beheert en controleert de middelen en vaardigheden van zijn ploeg. Zijn ware functie komt bij een calamiteit echt naar voren.

Coördinator / Hoofd BHV

De coördinator/hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, zorgt voor opleidingen en communiceert met  de professionele hulpverleningsdiensten.

Coördinator / Hoofd BHV Herhaling

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de coördinator/hoofd BHV-er die het bedrijf zo veilig maakt is opgeleid? Dan kunt u de coördinator/Hoofd BHV-er weer op herhaling sturen.

Persoonlijke Adembescherming

Dit is een opleiding voor bedrijfs- hulpverleners met een gidsfunctie voor de brandweer en/of reddingsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is.

Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Help! Het brandalarm gaat af! Een valse melding? Of toch echt? U leert alles van de meldingen tijdens de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (afgekort BBMI).

Gevaarlijke Stoffen

Ook de bedrijfshulpverleners zullen moeten weten hoe zij moeten handelen als er een ongeval gebeurt waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Kleine Blusmiddelen

Weet u welke handelingen u moet uitvoeren bij een beginnende brand? Deze cursus is bedoeld om een beginnende brand met kleine blustoestellen te blussen of te controleren.

TIP Bekijk en boek zelf al onze actuele opleidingen

OPLEIDINGEN

Onze opleidingen zijn verdeeld in onderstaande categorieën

BHV

EHBO

Arbo

code 95

logistiek

orde & veiligheid

verkeer

VCA

Omgaan met agressie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01